TruAge är en uppskattning av din inre ålder baserat på hur stor belastning av AGE, Advanced Glycation End-products, eller ”Dysfunktionella proteiner” du har i kroppen – dit AGE-värde. Forskare världen över har nu börjat förstå att AGE-spelar en viktig roll i åldrande processen. Ju lägre AGE-värde, desto lägre kommer din TruAGe att vara.

Det är viktigt att känna till sitt AGE-värde, då en ökad medvetenhet om AGE-värdet kommer att bidra till en sundare livsstil.

Vad är AGE?

AGE är komponenter som bildas i kroppen när proteiner och överskott av socker binds samman. När vi blir äldre bildas AGE snabbare, vilket gör att AGE-värdet ökar med åldern. AGE har även vista sig påverka vår hälsa, och ohälsosamma livsstilsfaktorer som dålig kost och brist på motion kan leda till ökade AGE-värden. AGE kan också uppstå vid tillagning av mat.

För att sänka ditt AGE-värde och för att motverka bildandet av AGE, kan du:

-Begränsa intaget av mat innehållande mycket AGE
-Konsumera nyttiga och naturliga produkter
-Undvika stress
-Undvika alkohol och tobak
-Se till att få tillräckligt med sömn
-Träna regelbundet

Få reda på din TruAge med hjälp av den kliniskt testade TruAge Scannern

Din TruAge visar ditt AGE-värde i kroppen. Det värdet är en viktig hälsomarkör att känna till eftersom det kan bidra till en bättre och sundare livsstil. Vi kan inte stoppa åldrande processen, men vi kan förhindra för snabbt åldrande genom att ha kontroll på vårt AGE-värde